Kdo jsem

Pocházím z Moravských Budějovic, kam jsem se vrátila po studiu v Brně a tamní desetileté praxi. Žiji zde se svojí rodinou - mám čtyři děti. Občas pracovně dojíždím do Brna do spolku Narativ, který jsem po studiích spoluzakládala. S kolegy se věnujeme vzdělávání psychologů, sociálních pracovníků a podobných profesí. Moc ráda odpočívám při práci na zahradě a užívám si výletů po krásách okolí našeho městečka.

Vystudovala jsem pětiletý obor Psychologie na Filozofické fakultě, Masarykova univerzita v Brně (dosažen titul Mgr.) a tříletý obor Filozofie tamtéž (dosažen titul Bc.). Studovala jsem doktorské studium Psychologie na Fakultě sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně, bez ukončení. Má profese předpokládá celoživotní vzdělávání se - prošla jsem komplexním psychoterapeutickým výcvikem "Umění terapie" (Institut pro systemickou zkušenost, Praha), četnými tuzemskými i zahraničními workshopy, semináři a konferencemi zabývající se tématy terapie a poradenství. Jsem spoluzakladatelkou skupiny Narativ, jejímž cílem je vytvářet příležitosti ke vzdělávání - na příklad pořádáme workshopy zahraničních lektorů, setkávání psychoterapeutů a překládáme texty důležité pro tuto oblast.


Jaké máte pracovní zkušenosti?
Tři roky jsem pracovala jako psycholog a terapeut v neziskovém sektoru s lidmi užívajícími drogy a jejich rodinami, ve vězení a po výstupu z vězení - individuální poradenství, párové i rodinné, krizové intervence. Od roku 2009 provozuji soukromou psychologickou praxi, ve které se zabývám širokou oblastí témat a otázek lidského života - často se setkávám s lidmi, které trápí úzkosti, deprese, vztahové a manželské problémy, pracovní přetížení, různé životní volby a rozhodování, sexuální témata, nespavost, stravovací poruchy, ale také otázky obecné nespokojenosti či nenaplněnosti vlastních možností, a další. Tři roky jsem pracovala na Katedře psychologie (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita) jako vedoucí projektu pro inovaci výuky a vedoucí Centra poradenství, personalistiky a diagnostiky a podílela se na výuce studentů katedry psychologie. V roce 2009 jsem s kolegy založila skupinu Narativ pro šíření postmoderních přístupů v rámci profesí pomáhajících lidem. Společně pořádáme vzdělávání pro odborníky, věnujeme se publikační činnosti a dalším aktivitám (www.narativ.cz). Mám zkušenosti s prací s jednotlivci (dospělými i dětmi), s čímž se ve své praxi setkávám nejčastěji. Také ale konzultuji s dvojicemi (parnerskými, rodič a dítě).