Kdo jsem

Žiji v Hluboké nad Vltavou se svojí velkou rodinou - mám čtyři děti. Mám tu soukromou psychologickou praxi, také působím jako lektorka v Narativu - spolku, který jsem po studiích spoluzakládala. Svou práci miluji, ale také mám ráda ruční práce - nedávno jsme s manželem založili malou rodinou firmu Mýdlovar. Můžete si o nás přečíst více na www.mydlovar.cz.

Vystudovala jsem pětiletý obor Psychologie na Filozofické fakultě, Masarykova univerzita v Brně (dosažen titul Mgr.) a tříletý obor Filozofie tamtéž (dosažen titul Bc.). Studovala jsem doktorské studium Psychologie na Fakultě sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně, bez ukončení. Má profese předpokládá celoživotní vzdělávání se - prošla jsem komplexním psychoterapeutickým výcvikem "Umění terapie" (Institut pro systemickou zkušenost, Praha), četnými tuzemskými i zahraničními workshopy, semináři a konferencemi zabývající se tématy terapie a poradenství. Jsem spoluzakladatelkou skupiny Narativ, jejímž cílem je vytvářet příležitosti ke vzdělávání - na příklad pořádáme workshopy zahraničních lektorů, setkávání psychoterapeutů a překládáme texty důležité pro tuto oblast. Největší školou života mi ale je má rodina - mám těžce postiženého syna a to mou životní cestu ovlivnilo nejvíce (a nejlépe).


Jaké máte pracovní zkušenosti?
Tři roky jsem pracovala jako psycholog a terapeut v neziskovém sektoru s lidmi užívajícími drogy a jejich rodinami, ve vězení a po výstupu z vězení - individuální poradenství, párové i rodinné, krizové intervence. Od roku 2009 provozuji soukromou psychologickou praxi, ve které se zabývám širokou oblastí témat a otázek lidského života - často se setkávám s lidmi, které trápí úzkosti, deprese, vztahové a manželské problémy, pracovní přetížení, různé životní volby a rozhodování, sexuální témata, nespavost, stravovací poruchy, ale také otázky obecné nespokojenosti či nenaplněnosti vlastních možností, a další. Tři roky jsem pracovala na Katedře psychologie (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita) jako vedoucí projektu pro inovaci výuky a vedoucí Centra poradenství, personalistiky a diagnostiky a podílela se na výuce studentů katedry psychologie. V roce 2009 jsem s kolegy založila skupinu Narativ pro šíření postmoderních přístupů v rámci profesí pomáhajících lidem. Společně pořádáme vzdělávání pro odborníky, věnujeme se publikační činnosti a dalším aktivitám (www.narativ.cz). Mám zkušenosti s prací s jednotlivci (dospělými i dětmi), ale také páry a rodinami. Podle mých zkušeností bývá velmi efektivní, když se sejde více lidí v mé kanceláři, rychleji a lépe se dojde ke zlepšení situace.