Časté dotazy

Co by vás mohlo zajímat

Jaká je Vaše profesní kvalifikace?

Vystudovala jsem pětiletý obor Psychologie na Filozofické fakultě, Masarykova univerzita v Brně (dosažen titul Mgr.) a tříletý obor Filozofie tamtéž (dosažen titul Bc.). Úspěšně jsem ukončila komplexní psychoterapeutický výcvik "Umění terapie" (Institut pro systemickou zkušenost, Praha), četné tuzemské i zahraniční workshopy, semináře a konference zabývající se tématy terapie a poradenství. Jsem spoluzakladatelkou skupiny Narativ, jejímž cílem je vytvářet příležitosti ke vzdělávání - na příklad pořádáme workshopy pro pomáhající pracovníky, setkávání psychoterapeutů a překládáme texty důležité pro tuto oblast.

Jaké máte pracovní zkušenosti?

Tři roky jsem pracovala jako psycholog a terapeut v neziskovém sektoru s lidmi užívajícími drogy a jejich rodinami, ve vězení a po výstupu z vězení - individuální poradenství, párové i rodinné, krizové intervence. Od roku 2009 provozuji soukromou psychologickou praxi, ve které se zabývám širokou oblastí témat a otázek lidského života - často se setkávám s lidmi, které trápí úzkosti, deprese, vztahové a manželské problémy, pracovní přetížení, různé životní volby a rozhodování, sexuální témata, nespavost, stravovací poruchy, ale také otázky obecné nespokojenosti či nenaplněnosti vlastních možností, a další. V roce 2011 - 2013jsem pracovala na katedře psychologie (Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita) jako vedoucí projektu pro inovaci výuky a vedoucí Centra poradenství, personalistiky a diagnostiky a podílím se na výuce studentů katedry psychologie. V roce 2009 jsem s kolegy založila skupinu Narativ pro šíření postmoderních přístupů v rámci profesí pomáhajících lidem. Společně pořádáme vzdělávání pro odborníky, věnujeme se publikační činnosti a dalším aktivitám (www.narativ.cz). Mám zkušenosti s prací s jednotlivci (dospělými i dětmi), s čímž se ve své praxi setkávám nejčastěji. Také ale konzultuji s dvojicemi (parnerskými, rodič a dítě) či rodinami, to přináší lidem zpravidla nejvíce. 

Pracujete podle profesionální etiky?

Moje terapeutická práce podléhá Etickému kodexu ČMPS (Českomoravská psychologická společnost), který zajišťuje mlčenlivost a profesionální ošetření všech klientských údajů. Nejsem vázána smlouvou se zdravotní pojišťovnou, proto veškeré informace o mých klientech zůstavají důvěrné.

Jaká je vaše časová dostupnost, jak je dlouhá objednací lhůta?

Má pracovní doba je: Po - Pá 8.30 - 18.30, jsem dostupná i mimo tuto dobu za příplatek 150 Kč. Objednací lhůta je relativně krátká, obvykle najdeme společný termín do tří dnů. Může být rychlejší objednat se telefonicky než po emailu, ale odpovídám co nejdříve i na emailové objednání.

Jak dlouho sezení trvá?

Standardní doba sezení je 60 minut, první konzultace bývá delší - do 90 minut, ale za stejnou cenu. Může se stát, že nebude možné konzultaci ukočit přesně po 60 minutách a povedeme náš rozhovor o něco déle, za to ale neúčtuji peníze navíc.

Co s tím, když si nejsem jistý, jestli psychoterapie je právě pro mě?

Na našem prvním setkání se seznámíme, budete mít možnost popsat, proč přicházíte a co byste potřebovali a seznámit se s mým způsobem práce a s tím, jak bych Vám mohla být nápomocná. Nejste vázáni žádnou povinností pokračovat v našich sezeních. Dám Vám tolik času na rozhodnutí se, jestli se mnou chcete spolupracovat, kolik budete potřebovat. Pokud se rozhodnete, že Vám rozhovor byl užitečný a najdeme společně, na čem bychom mohli pracovat, dohodneme si další termín schůzky, nebo máte možnost nechat termín otevřený a zavolat, až budete chtít další konzultaci.

Co se stane, když potřebuji zrušit naše setkání?

Nemůžete-li se z jakéhokoli důvodu dostavit na naše setkání, dejte mi prosím vědět co nejvíc dopředu. Pokusíme se společně najít jiný co nejbližší termín. Za zrušení konzultace dříve než 12 hodin předem neúčtuji peníze, je-li to méně, pak polovinu sazby konzultace.

Jak je to s důvěrností?

Naše práce je důvěrná - vše zůstává jen mezi námi. Ve výjimečných případech mám profesionální a etickou oznamovací povinnost jako každý jiný občan - to se týká například zneužívání dětí, nebo uskutečněného či plánovaného vážného fyzického poškození vás samých nebo někoho jiného. Každá věc, kterou bych takto měla povinnost postoupit dále, je ale nejprve diskutována s Vámi. Má práce podléhá supervizi, identita klientů ale není nikdy sdělována. Nejsem vázána smlouvou se zdravotní pojišťovnou - za mé služby platíte přímo Vy. Výhodou pro Vás je, že nikomu nepředávám údaje o klientech, jak by tomu v případě platby na pojišťovnu bylo, a objednací lhůta je mnohem kratší - obvykle do tří dnů.